Notater


Treff 251 til 300 av 20,165

      «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 404» Neste»

 #   Notater   Linket til 
251 14 barn. Falkener, Margrethe Petersdatter (I47961)
 
252 1485 - 1494 Aslund og Fogedgård i Øster Halne Vadum sogn
Nævnes af Dyrskjøt 1470: "Hand eigede Aslund, Fogetgaard och megit gods".
Var Herredsfoged i Kjær herred 1485 og 1494 
Kjærulf, Anders Andersen (I74964)
 
253 15 februar 1748 bygslet Torkild fra Egeltorf 1/2 l. sm. 1 m. m. Reikerås, Torkil Tallaksen (I41112)
 
254 1527 - 9 Nov 1596RESIDENCE: ABT 1554, Sognepr. Kvernes, 1570: S.pr. Stjørdal OCCUPATION: Sogneprest i StjørdalBIRTH: 1527, Trondhjem [1026] DEATH: 9 Nov 1596, Gjermstad, Stjørdal ( 7 Nov ?) BURIAL: Hovedkirken, Stjørdal [1027] Arctander, Lauritz Nielsen (I69646)
 
255 1527 - 9 Nov 1596RESIDENCE: ABT 1554, Sognepr. Kvernes, 1570: S.pr. Stjørdal OCCUPATION: Sogneprest i StjørdalBIRTH: 1527, Trondhjem [1026] DEATH: 9 Nov 1596, Gjermstad, Stjørdal ( 7 Nov ?) BURIAL: Hovedkirken, Stjørdal [1027] Arctander, Lauritz Nielsen (I69646)
 
256 1528 - 1579 bruker på Hvam Hvam, Sæbjørn Trondsson (I98569)
 
257 1540 Fogedgård i Øster Halne
af Fogdegård i Kjær herred 
Kjærulf, Anders Andersen (I74967)
 
258 1554, Student i Rostock Alstadhaug, Jens Johan Augustus Andersen (I64757)
 
259 1589 Sognepr. i Borgund, Provst.1
Er nevnt i en herredagsdom den 11. juni 1597, som Hr Claus, sl Hr Cornelius sønn i Borum på Sundmør. Døde i 1625 som sogneprest i Borgund. Han var ifølge Parelius [NST 14] første gang gift med Maren Eriksdatter, datter av HrErik Knudsen, sogneprest på Herøy. Hans andre hustru var, ifølge Parelius [NST 14], Karen Eriksdatter Gaas. Han er stamfar for familien Parelius.3 
Gaas, Claus Corneliussen (I47045)
 
260 1595 aXr han kyrkvaXrd och aXterkraXver paX kyrkans vaXgnar 400 (638?enligt Skarstedt s 808 aXldre upplagan) daler som Hannibal Gyldenstierna laXnat.En namne till honom, Laurits Jenssen, kapellan i Bro, foXreslaXs av boXnderna vid ett tillfaXlle 1606 till kyrkoherde i SotenaXs men ratas av statsmakten. (Oslos Domkapitelprotokoll fraXn 1606 s 9-10) De ville inte ha den anvisade Hans NielssoXn. Om de aXr identiska, kanske det kan foXrklara varfoXr Severin Jakobi StroXm, svaXrson till Jens Lauritsen i Romelanda, paXstod att dennes far var praXst i Tanum. Men Laurits Jenssen i Bro kan ocksaX ha varitson till kyrkoherde Jens Peterssen i Bro, en annan person aXn Jens Peterssen Dahl.

1610 (s 71) talar Laurits Jenssen foXr Marin Nilsdotter som vill skiljas fraXn Anders Jacobsson VittnesmaXl fraXn olika instanser i Tanum tillbaka till 1602 (daX fraXn lagmansmaXnnen) omnaXmns. Anders har gjort en "Woody Allen",gjort sin hustrus dotter med barn och sedan rymt med henne. Man kan laXgga maXrke till namnlikheten med vaXr foXrfader Anders Jacobsson men det finns inget som styrker att de aXr identiska. Den aktuelle foXrfoXraren boXr ju ha varit minst 25-30 aXr 1602 om han skall ha kunnat foXrfoXra sin hustrus dotter, och detta aXr kanske foXr gammalt foXr att passa in paX vaXr Anders

1616 talar han foXr Barbara Assmundsdotter vars make Tore i GramsaXs har moXrdats i NyloXse 1614.

1617 lever han 
Jenssen, Lauritz (I95225)
 
261 1595 aXr han kyrkvaXrd och aXterkraXver paX kyrkans vaXgnar 400 (638?enligt Skarstedt s 808 aXldre upplagan) daler som Hannibal Gyldenstierna laXnat.En namne till honom, Laurits Jenssen, kapellan i Bro, foXreslaXs av boXnderna vid ett tillfaXlle 1606 till kyrkoherde i SotenaXs men ratas av statsmakten. (Oslos Domkapitelprotokoll fraXn 1606 s 9-10) De ville inte ha den anvisade Hans NielssoXn. Om de aXr identiska, kanske det kan foXrklara varfoXr Severin Jakobi StroXm, svaXrson till Jens Lauritsen i Romelanda, paXstod att dennes far var praXst i Tanum. Men Laurits Jenssen i Bro kan ocksaX ha varitson till kyrkoherde Jens Peterssen i Bro, en annan person aXn Jens Peterssen Dahl.

1610 (s 71) talar Laurits Jenssen foXr Marin Nilsdotter som vill skiljas fraXn Anders Jacobsson VittnesmaXl fraXn olika instanser i Tanum tillbaka till 1602 (daX fraXn lagmansmaXnnen) omnaXmns. Anders har gjort en "Woody Allen",gjort sin hustrus dotter med barn och sedan rymt med henne. Man kan laXgga maXrke till namnlikheten med vaXr foXrfader Anders Jacobsson men det finns inget som styrker att de aXr identiska. Den aktuelle foXrfoXraren boXr ju ha varit minst 25-30 aXr 1602 om han skall ha kunnat foXrfoXra sin hustrus dotter, och detta aXr kanske foXr gammalt foXr att passa in paX vaXr Anders

1616 talar han foXr Barbara Assmundsdotter vars make Tore i GramsaXs har moXrdats i NyloXse 1614.

1617 lever han 
Jenssen, Lauritz (I95225)
 
262 1604/04: Jordeboki hev dette året Lauritz Herlesen. I 1612/13 får han 3. bygsel på 1/2 L.Smør, som då er
heile garden. I 1618/19 får han bygsel på 1/2 L. smør og 1 mæle malt. Han er førd både i rekneskapar og
skattemanntal fram til 1645.

Lauritz er åleine brukar på garden til 1633. Då kom Anders Aslaksen og fekk bygsel på '1 1/2 sk. leye udi
Helleland som Lauritz for hannem oploed'. Anders gav 2 riksdalar i bygsel, og han vert fyrste brukar på
bruk 3. 
Herlesen, Lauritz Øvre Helland (I60438)
 
263 1624-39 fører skattemanntalet Lauritz Bolstad som brukar av Bolstad. 1629 var skylda 4 1/2 laup 1 pd. 6 mk. 1634 betalte han penningeskatt med 1 dlr. Han hadde hatt over 4 dlr. i innkoma i året, og måtte betla fjordeparten i skatt med 16 1/2 dlr. 1/2 ort 2 skill..

Lauritz Bolstad var futen, eller forvaltaren av Apostelgodset på Voss, Lauritz Andersson Heiberg. Han budde og på Lydvo. 
Heiberg, Lauritz Andersen Hessøen (I69485)
 
264 1624: Skattemannt. hev Lauritz. I Kopsk. 1645 heiter han Lauritz Pedersn, og hev kona Brita og sonen
Iffuer. I Prestemanntalet 1667 er han sagt 62 år og brukar halve garden, X L. smør 3 våger never. Det er
uklårt kor lenge han sat med bygsel, men det er rimeleg at sonen tok yver fyrr Lauritz fyrr Lauritz døydde i
1687. Han er då sagd 87Xår.

På vårtinget i 1634 fører Lauritz tingsvitne for at han er 'forarmet' og ikkje kan betala landskatten for
1633/34. 
Pedersson Mo, Lauritz (lars) (I44936)
 
265 1627-58 Titular Countess Kirsten Munk of Slesvig and Holsten, Denmark


She married King Christian 4. of Denmark to the "left hand" in 1615 and had 12 children with him (who had a total of 24 children with his two wifes and a number of mistresses). In 1627 she and her daughters were given the title of Countess, but in 1630 she was banned to her estates Boller and Rosenvold, which she had inherited from her mother, Ellen Marsvin, because of an affaire with Count Otto Ludwig zu Salm. One of her daughters was Leonora Christine. Kirsten Munk lived (1598-1658).


____________


Kirsten Munk blev i 1615 Christian 4.s anden hustru. Hun var datter af Ludvig Munk og Ellen Marsvin. Sammen med kongen fik hun tolv b°rn, hvoraf otte overlevede. Kirsten Munk havde et tµt forhold til Christian 4, og hun beskrives som en bXde intelligent og selvstµndig personlighed. I 1626 indledte hun imidlertid et forhold til rhingreve Otto Ludwig af Salm, og hun og kongen fjernede sig mere og mere fra hinanden; i 1630 forlod hun hoffet og boede fra daaf pX sine jyske godser Boller og Rosenvold, hvor hun i nogle perioder reelt var i husarrest. Fem af Kirsten Munks d°tre, heriblandt Leonora Christina, blev gift med magtfulde danske adelsmµnd, som kom til at spille politiske hovedroller i det danske rigsrXd. Man taler ligefrem om XÇ¥svigers°nnepartietXÇ¥, som efter Christian 4.s d°d i 1648 og frem til 1651 i mange henseender besad den reelle magt i Danmark. 
Munk, Kirsten Grevinde af Slesvig-Holsten, til Rosenvo (I36134)
 
266 1644: Kontribusjonsskatten hev no Aschild. I 1646 heiter han Aschild Oelsen, og ahn er truleg son til Olav
(tredje busittar på Mo) Aschild brukar då 1/2 L. smør og 3 våger never, og det er halve garden. Han er førd i
skattemanntalet fram til 1668, og hev truleg site med bygsel noko lengre, kan henda til han døydde i 1686. 
Mo, Askjell Olavson (I62615)
 
267 1645:Dette året fører Kopskatten to brukarar på Otterstad. På bruk 3 sit Erich, som hev hatt heile garden
åleine til no. Den nye brukaren som er komen til, heiter Anders Ellufsen, og den parten han sit med, er det
som sidan får bruksnummer1. I 1645 er det halve Otterstad, 1/2 L. smør 1 mele malt. Ander er førd i
jordeboki 1647, og sidan i skattemanntalet heilt fram til 1660.

1660: Skattemanntalet hev Anders, som brukar 1/2 l. smør og 1 mele malt, og det er halve Otterstadgarden.
Etter Anders sit enkja Brita fram til 1691, då bruket er skift millom henne og sonen Mogens med 1 pd. smør
kvar.

1691: Futeregnskap fører Mogens med 1 pd. smør.

1694: Eilert Wisburg og frue Anna Juel gjev 'Kiøbebrev' til Mogens og Ole Anderssøner på kvar sitt pd.
smør. Dermed er bruket etter Anders og Brita skift likt millom dei to sønene deira. Mogens held fram på sitt
bruk, som seinare vert bruk 5, og Ole får bruket etter mori, og det vert bruk 7.

1696:Mogens Andersson gjev kjøpebrev til broren Ole på det bruket han sjølv fekk kjøpa i 1694, 18 mrk.
smør 6 k. malt. Ole Andersson vert dermed eigar for båe bruki, men Mogens sit som leiglending på det
bruket han selde. 
Otterstad, Anders Eilevsen (I32672)
 
268 1658 handskrivare hos Gravener i BohuslaXn

1659 kronofogde Orusts oXstra distrikt

1674 borgmaXstare i Marstrand

1681 befallningsman oXver Orust och TjoXrn 
Andersson, Sven (I95234)
 
269 1658 handskrivare hos Gravener i BohuslaXn

1659 kronofogde Orusts oXstra distrikt

1674 borgmaXstare i Marstrand

1681 befallningsman oXver Orust och TjoXrn 
Andersson, Sven (I95234)
 
270 1661: I skattemanntalet heiter det: 'Første bygsel anammit af Johans Lavig for 2 pund smørs leye. Penge 14
rd.' Etter di brukaren på bruk 4 og heiter Johans på denne tid, kan det vera noko uvisst kven som er kven,
og korleis ein skal skifta borni milliom dei. Me hev kome til at det er Johans Knutsson som er kalla gamle
Johans og sit på bruk 4, og at unge Johans( utan farsnavn) sit på bruk 1.

sagt 50 år i 1667 og d. 1689, og då sagd 77 år. 
Lavik, Johannes Nilsen (I62621)
 
271 1679 02 03 skriver hon ett pantbrev angaXende 1/4 som hon pantat av sina broXder i Fintorp som hennes mor testamenterat till sina barn Gunilla Vitus och Lars. JoXnsdotter, Gunilla (I95224)
 
272 1679 02 03 skriver hon ett pantbrev angaXende 1/4 som hon pantat av sina broXder i Fintorp som hennes mor testamenterat till sina barn Gunilla Vitus och Lars. JoXnsdotter, Gunilla (I95224)
 
273 1691 hev Futenreknsk. Iver Knudsen som brukar 18 mrk. sm. og sit med bruket til 1707. Iver er truleg nr 1.b
på bruk 5 på Almelid, men er ikke sikker, så jeg dropper resten. 
Almelid, Ivar Knutsen (I33157)
 
274 1691: Kva år det kom ny mann på bruket, kan me ikkje vita, men i Futereknsk. 1691 er brukaren skriven Sifr,
som vel er ei vanskaping av Sjur. Han må vera den Sjur Andersson Nåmdal som i 1684 vart gift med Anna
Olavsdotter Romarheim. Han er truleg son til Anders Vemundson på bruk 1, men me kan ikkje vita visst. 
Nåmdal, Sjur Andersen (I32689)
 
275 1694: Futeregnsk. fører Ellef på dette bruket, og han må ha fenge bygsel etter enkja som sat med bygsel i
1691. I manntalet 1701 er han skriven Ellef Johannessen, og det må vera han som i prestemanntalet 1667 er
sagd 10 år, og son til nr. 3 på bruk 1. Me hev ikkje funne kven kona til Ellef var. 
Lavik, Eilev Johannesson Lavik (I45682)
 
276 17 Lars Jakobson Stølo, f. 1765, d. 1802. G. m. 1. Marta Ka rlsdtr.
Urong, f. 1759, d. 1800. Born: a. Jakob, f. 1785, g . Stølo. b. Anna, f.
1786, g. Meling. c. Karl, f. 1789, g . SteinsvaXg. d. Ola, f. 1791, d.
1810. e. Marta, f. 1796, d . 1807. Lars vart oppattg. m. Anna Hansdtr.
GaXsland, f. 177 3. Born: f. Larine, f. 1802. G. m. Rasmus J. Lodden. Anna
H ansdtr. er ikkje nemnd meir. Flytte truleg bort. Lars kom bort paX ein
fælsleg maXte. Han var paX Erevikneset o g reiv lyng. Etter segna kom han i
strid med Sjovat Krunene set som velte ein stein paX han medan Lars stod
under eit br att berg. Berget vart sidan kalla Larsaskorane. Det vart re
ttsak, og Sjovat, kona og sonen Sæbjørn var mistenkte, me n vart
frikjende. Lars vart obdusert, og paX skiftet etter h an, la futen fram
rekning paX obduksjonforretningen paX 16 rd l., men ekkja og formyndarane
sette seg imot at den vart te ke med i skiftet. Dei meinte at det var
ikkje dei som hadd e kravt obduksjon. I skiftet etter Marta i 1801 aXtte
buet ei lita røykstove. R esten av husa aXtte buet saman med grannen. I
buet etter Lar s er nemnt 3 kister, den eine vart sett noko høgare i taks
t enn dei andre. Lars stod seg etter maXten bra. I 1779 løys te han ut
systera sin part og vart eigar av heile bruket. H an var brukar til han
døydde. I 1803 løyste broren bruket s om før er nemnt, og var brukar til
1816. 
Stølo, Lars Jakobson (I96018)
 
277 1700 giftet hun seg med kongelig tillatelse med sin fette r Ola Clasusson
Assem (sønn av Claus Toresson Assem og Ann a Olsdtr) 
Wircheland, Brita Jonsdotter (I13029)
 
278 1702 g.m. enka Marta Olsdtr. Ind. Tachle lpnr. 70. Torsteinson, Jens Torsteinson (I25706)
 
279 1702 gift med bonde og enkemann Ola Nilsson Gryten. De fik k 6 barn: 1.
Nils f 1704 2. Bendik f 1706 3. Hans f 1708 4 . Anna f 1709 5. Jon f 1711
6. Ingeborg f 1713 
Wircheland, Marta Jonsdtr (I13030)
 
280 1706 g.m. Jon Torkelson Engesetter lpnr. 53. Engsæter, Ragnhild Torsteinsdatter (I24691)
 
281 1707: Simon Ivarson får bygsel på bruket frå Rudolf Burennæus. I 1720 får han oppattnye bygsel frå Erich
a Möinichen, og sit med bruket til han døyr i 1743. 
Almelid, Simon Ivarsen (I25190)
 
282 1709 student fra Herlufsholm, cand teol 13-7-1716, Sogneprµst i
Sandefjord. (EC) 
Callundan, Christen Simonsson (I68244)
 
283 1709 var Nils 'beskikket til at bistaa Lensmand Johannes Bo lstad i hans
Bestilling da han nu var blitt gammel og svag' . 1713 konstituerer futen,
Daniel Rafnsberg, Nils Horvei 's om Lendsmand i Vatzværns Thinglaug efter
Lensmand Johanne s Bolstad som for Alderdom og Svaghet sig haver
frasagt'. Nils gifte seg opptatt i 1724 med Guri Knutsdtr Mestad f. 1
686. 1750 skøyte fraX Guri Knutsdtr - enkja etter Nils Olsson - t il Nils
Larsson, g.m. Brita f. 1698 og han vart eigar av 1 3 1/2 mk i Horvei. 
HORVEI, Nils Olson (I61370)
 
284 1712 Sogneprest til Nykirken. Magister i 1716. Widing, Johan Jacobsen (I66266)
 
285 1713: Bygselbrev frå Erich A. Møinichen til Askjell Ivarsson på 18 mrk. smør 1 1/2 våger never. Oppattnya
bygsel i 1720. 
Mo, Askjell Iversen (I33841)
 
286 1718 gift med Anna Johannesdtr Eiken (1690-1741) datter ti l Johannes
Torsteinson og Marta Knutsdtr Eiken ved Eikefjor d i Lavik. De hadde to
barn: 1. Orloug (1720) gm Gregoriu s Nilsson Sætre 2. Johannes
(1726-1765) gm Brita Matiasdt r Assemb. 
Breche, Rasmus Hansson (I18366)
 
287 1736 gift med enkemann Johannes Anderson Midtakle.
http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/individual_recor
d.asp?recid=100097147345&lds=1®ion=12®ionfriendly=Nor
way&frompage=99 
Wergeland, Orlaug Olsdatter (I18413)
 
288 174 Ringereide, Anders Anderssen (I24279)
 
289 174,294 Ringereide, Brita d.e. Andersdtr (I24271)
 
290 1742 gift med enka Rakel Andersdtr Fram-Brekke. Dette ektes kapet var
barnløst. 
Wergeland, Jon Olson (I13027)
 
291 1744 gift med enkemann Rasmus Steffenson Tverbjør. Yndesdal, Anna Rasmusdtr (I18359)
 
292 1750: skøyte fr Guri Knutsdtr - enkja etter Nils Olsson - t il Nils
Larsson, gm Brita f. 1698 og han vart eigar av 13 1 /2 mk i Horvei. 
Mestad, Guri Knutsdtr (I44609)
 
293 1751:Bygselbrev finn me ikkje, men truleg fek Olav bygsel etter faren då han gifte seg i 1751. Nødtvedt, Ole (Olav) Nilsen (I60846)
 
294 1754 g.m. bonde enkem. Lasse Ivarson Ind. Oppedal lpnr. 22 og 23. Wergeland, Ingeborg Olsdtatter (I18404)
 
295 1754 til sin død i Ulstein, Møre og Romsdal Rødset, Gjertrud Johansdatter (I89534)
 
296 1754 til sin død i Ulstein, Møre og Romsdal Rødset, Gjertrud Johansdatter (I89534)
 
297 1772: Skifte etter faren, og bruket vert skift på syskene.

1776: Johannes får skøyte frå medervingane sine på deira partar i bruket for tilsaman 60 rd.. Han sit då med
heile bruket 20 5/11 mrk. smør 6 9/11 k. malt.

I 1787 giftet han seg trolig opp igjen med Pike Kari Jacobsdotter Fjellanger.
Hentet fra Digtalarkivet:
ØEnkemand Johannes Johannesen Otterstad Pige Kari Jacobsdtr. Fiellanger 1407 1787 
Otterstad, Johannes Johannesson (I45689)
 
298 1776 g.m. Anders Totkelson Ind. Oppedal dp. 4/3 1752. Wergeland, Orlaug Olsdatter (I18413)
 
299 1789 bygsel til Nils Torkoldsen paX 1/2 l. sm. 2 1/2 mele malt. Tveiten, Nils Torkildsen (I30303)
 
300 1791. Bygselbrev frå Johannes Johannesson Fammestad til Nils Olavsson Nottveit, og i 1803 får Nils skøyte
på bruket frå Johannes Johannesson Otterstad for 170 rbdr. (riksbankdalar) Det er mest sannsynlig
svigersonen hans. 
Nøttveit, Nils Olsen (I84986)
 

      «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 404» Neste»