Carl Jacob Waldemar Von Schmettow

Mann 1744 - 1821  (76 år)


Personlig informasjon    |    Media    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn Carl Jacob Waldemar Von Schmettow 
  Født 25 Des 1744  Augsburg, Bavaria, Germany Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Kjønn Mann 
  Død 21 Apr 1821  Rotvoll Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Person ID I68079  My Family Genealogy
  Sist endret 16 Sep 2012 

  Far Waldemar Hermann Von Schmettow,   f. 26 Mai 1719, Saxony, Germany Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 24 Okt 1785, Plön, Schleswig-Holstein, Germany Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 66 år) 
  Mor Georgienne Amalie de la Croix Croix de Fréchapelle,   f. Ca 1716,   d. Ca 1796  (Alder ~ 80 år) 
  Famile ID F21844  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Christine Stinchen Anna Catharina Møllmann,   f. 14 Aug 1757,   d. 19 Des 1820  (Alder 63 år) 
  Gift 14 Aug 1778  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Barn 
   1. Caroline Marie Georgine Von Schmettow,   f. 22 Feb 1786,   d. 28 Mai 1862, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 76 år)
   2. Amalia Ulrica riksgrevinne von Schmetlau,   f. 29 Apr 1791,   d. 27 Okt 1856  (Alder 65 år)
  Sist endret 22 Jan 2020 
  Famile ID F12194  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Bilder
  http://photos.geni.com/p10/6401/2039/534448381aacf0d7/Carl_Jacob_W_von_Schmettow_1744_1821_large.jpg
  http://photos.geni.com/p10/6401/2039/534448381aacf0d7/Carl_Jacob_W_von_Schmettow_1744_1821_large.jpg
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000009367253207
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000009367253207

 • Notater 
  • {geni:occupation} Riksgreve von Schmettau, Generalløitnant

   {geni:about_me} Carl von Schmettow var norsk offiser og kommanderende general nordafjells 1814. Våren 1814 var han Christian Frederiks forhandler med de svenske myndigheter.

   Von Schmettow var født i Tyskland, men hans farmor var dansk og hans mor fransk, og som sin far fikk han sin militære utdannelse i flere europeiske land. 12 år gammel kom han til sin fars danske regiment. 1759 var han en tid ved et fransk regiment i Tyskland og senere ved Løvendals regiment. Samme år ble han overtallig premierløytnant ved Livgarden til hest, som hans far førte. Han fikk sin franske utdannelse da han fra 1763 tjente i Frankrike. Tilbake i Danmark to år senere ble han forfremmet til kapteinløytnant ved Livregimentet til fots. 1765 duellerte han med artilleriløytnant J. M. Gamst og ble såret i en arm og tre fingrer. Fra 1769 var han i russisk tjeneste og avanserte til oberst.

   Von Schmettow ble oberst i den danske hær 1774 og fortsatte 1776 til Norge som sjef for 3. Trondhjemske infanteribrigade; han ble generalmajor 1787. 1788 deltok han i XtyttebærkrigenX som sjef for 2. feltbrigade, 1789 ble han sjef for 2. Trondhjemske infanteriregiment og 1802 generalløytnant.

   Under krigen mot Sverige 1808X09 kommanderte von Schmettow 2. brigade. Januar 1814 ble han general og kommanderende general nordafjells, men overtok ikke stillingen før ut på sommeren samme år. Christian Frederik anmodet ham om åkomme til stormannsmøtet på Eidsvoll, men von Schmettow rakk ikke frem til forhandlingene. Han ble tilbudt utenriksministerposten, men avslo. Han lovte imidlertid å være hos Christian Frederik og på hans vegne underhandle med de svenske myndigheter utover våren, spesielt med feltmarskalk greve von Essen. von Schmettow mente de tre nordiske riker burde forenes under Christian Frederiks septer.

   Da den svenske oberst Eck, i strid med Mossekonvensjonen, ville forlegge en del av sin brigade i Trøndelag, svarte von Schmettow skarpt at Eck ville bli møtt med de samme styrker som hadde slått svenskene ved Lier og Matrand. Saken kunne vært løst på en mer diplomatisk måte. Eck ble fjernet fra sin stilling. von Schmettows opptreden falt ikke i god jord hos kronprins Karl Johan og von Essen, og han fikk avskjed noen dager før han selv hadde søkt om avskjed.

   Da Karl Johan kom til Trondheim 1815, inviterte han von Schmettow til audiens, men riksgreven svarte at man visste hvor han bodde. 1818 kom det likevel til forsoning, spesielt fordi von Schmettow talte utmerket fransk og Karl Johan bare fransk.

   Von Schmettow var bråsint, lite forfengelig, gjestfri, gavmild og hjelpsom. Den britiske presten og sosialøkonomen Thomas Malthus, som besøkte Trondheim 1799, beskrev ham i sin reisedagbok som fornuftig, uaffektert og elskverdig.von Schmettow var en dyktig offiser, ivrig og streng i tjenesten, sørget godt for sitt regiment og understøttet underoffiserskolen i Trondheim. Han må ha vært populær blant sine soldater. Da han med familie var på reise 1788, brant huset hans ned. Hans soldater fikk reddet ut atskillig av hans inventar, bl.a. hans store og verdifulle bibliotek. Det rørte ham mer enn tapet av huset.

   Ved sitt giftermål med Stinchen Mølmann kom von Schmettow i besittelse av Rotvoll gård og landstedet Arildsløkken ved Trondheim, Mostadmarken jernverk i Malvik og Mølmann-familiens bygård Harmonien ved Torvet. Det var et gjestfritt hus med interesse for musikk, teater, litteratur, kunst, dans og fornøyelser. 1777 fikk von Schmettow tillatelse av Olaus-losjen i København til å opprette en frimurerlosje i Trondheim. Som sin far var han medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. 1803 ble han utnevnt til ridder av Dannebrogordenen. Han var også kommandør av den svenske Svärdsorden.

   Carl von Schmettow døde 1821 og fikk, etter eget ønske, en Xenkel soldatbegravelseX på Domkirkegården. Hans store bibliotek ble solgt på auksjon 1822; katalogen er på 308 sider på latin.

   Kilde: http://www.snl.no/.nbl_biografi/Carl_Von_Schmettow/utdypning
   --------------------


   Carl von Schmettow var tysk greve fra Bayern og yrkesmilitær. Allerede som 12-åring begynte hans militære karriere i hans fars danske regiment. I 1765 mistet han tre fingre i en duell.

   I 1788 deltok han i Tyttebærkrigen som sjef for 2. feltbrigade. Neste år ble han sjef for 2. Trondhjemske Infanteriregiment.

   Under den dansk-svenske krigen 1808 - 1809 var han sjef for 2. brigade.

   Carl von Schmettow representerte kong Christian Frederik i forhandlinger med svenskene, og ble bl.a. tilbudt posten som utenriksminister - dette avslo han.

   Schmettow hadde en meget tydelig og uttrykt antipati både mot svenskene og Karl Johan i lang tid etter 1814.

   Carl von Schmettow var både frimurer og medlem av DKNVS. Han var gift med Stinchen Mølmann og eide således Rotvoll gård, Arildsløkken, Harmonien og Mostadmark Jernverk i Malvik.

   -----------------------------------------------------------------

   Carl von Schmettow was originally a german count from Bavaria and a professional military. He started his military career as a 12-year-old in his father's danish regiment. In 1765 he lost three fingers in a duel.

   In 1788 he participated in the Lingonberry War as commander of the 2. field brigade. The next year he became commander of 2. Trondhjem Infantry Regiment.

   He was commander of the 2. brigade during the war with Sweden 1808 - 1809.

   Carl von Schmettow represented king Christian Frederik during negotiations with the swedes, and was offered the position of foreign minister - an offer which he dismissed.

   Schmettow had a very clearly expressed antipathy towards Sweden and king Carl Johan for a long time after the events of 1814.

   Carl von Schmettow was both a freemason and a member of the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters. He was married to Stinchen Mølmann, and as such he came into possession of the mansion and country estate at Rotvoll, the Arildsløkken estate, the Harmonien mansion in Trondhjem and the Mostadmark Ironworks in Malvik county.

   -----------------------------------------------------------------------------

   Fra utstillingen i anledning Trondhjems 900-årsjubileum i 1897.

   Utstillingstekst i Trondhjems 900 Aars Jubilæum: Katalog for Den Historiske Udstilling i Trondhjem 1897:

   601. Schmettow, Carl Jacob Waldemar, tysk Riksgreve, f. 26/12 1744, d. paa Rotvold 21/4 1821, Søn af No. 600 [Woldemar Hermann von Schmettow 1719 - 1785], General.

   Deltog 1763 i Syvaarskrigen paa preussisk Side, var 1765 i fransk og 1769 i russisk Tjeneste, hvorfra Afsked 1770 som Oberst. 1774 Oberst i dansk Tjeneste, 1776 Chef for 3die og ved Armeforandringen i 1789 for 2det T.hjemske Regiment, 1787 Generalmajor, deltog 1788 som Chef for 2den Feltbrigade i Felttoget mod Sverige, 1802 Generalløitnant og 1814 høistkommanderende General nordenfjelds efter General G. F. v. Krogh og s. A. General. Afskediget 12/1 1815. Med sin Hustru Stinchen Anna Catharina Mølmann (f. 1757, d. 1820), Dtr. af No. 595 [Hans Ulrich Mølmann 1714 - 1778] og 596 [Gudlov Hveding 1722 - 1799], arvede han en stor Formue og adskillige faste Eiendomme, deriblandt Harmoniens nuvær. Gaard, hvori han boede om Vinteren, og Rotvold (dengang én Gaard), hvor han boede om Sommeren. Han førte et stort og gjæstfritt Hus; navnlig er hans Fester paa Rotvold omtalte i Datidens Aviser og Reisebeskrivelser. Rotvold blev ved hans Død delt og gik over til hans Svigersønner Amtmand Grev F. C. af Trampe (No. 604 [Grev Fredrik Christopher af Trampe 1779 - 1832]) og Hofraad Collin (Se No. 602 [Hans Collin 1784 - 1861]).

   OM., Brystbill. i 1/2 Størr. (iført sit Regiments Uniform). * Fabrikeier Th. Hansen.

   Schmidt, Olaus: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - Matrikkel 1760 - 1960 (Trondheim 1960), s. 40: "6. aug. 1781 - Schmettow, Carl Jacob Waldemar, greve. Oberst og sjef for 3. Trondhjemske Nationale Infanteriregiment, sluttelig komm. general nordenfjells og kommandant i Trondhjem, general 1814, etter sin svigerfar, lagmann H. U. Møllmann eier av gården Rotvold i Strinda m. v. Hans brevveksling med de dansk-norske statsoverhoder og tidens ledende militære - politiske personligheter etc. i Selskapets håndskriftsamling, herav er trykt: Af grev Schmettows Correspondance (1813 og 1814), ved C. A. Müller, i Skr. i det 19. årh., Bd. 5, også separat."