Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 97,073  
Antall menn 49,798 (51.3%)  
Antall kvinner 47,209 (48.63%)  
Antall ukjent kjønn 66 (0.07%)  
Antall nålevende 5,061  
Antall familier 37,909  
Antall unike etternavn 15,231  
Antall Bilder 19,541  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 0  
Gjennomsnittlig levetid1 62 år, 193 dager  
Tidligste fødselsdato (Mrs Harald Herbrandsson Ca 755  

 Lengstlevende1   Alder 
Hallfrid J Tredal 105 år 83 dager  
Knut Sjursen 105 år  
Ivar Natås 104 år 298 dager  
Anna Kristine Synnevåg 104 år 265 dager  
Nils Nilsen Landmark 104 år 232 dager  
Peter Schnitler 103 år 362 dager  
Sigrid Larsdatter Haugsvær 103 år 279 dager  
Peder Henrichson Ascanius 103 år 260 dager  
Torvald Amandus Olson Elvik 103 år 248 dager  
Sivert Simonsen 102 år 247 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.