Notater


Treff 151 til 200 av 20,173

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 404» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 "Neseløs-Børre" Henriksen, Børre (I21113)
 
152 "Nordlands-Marie" Brandt, Anne Marie Gulbrandsdatter (I38590)
 
153 "OF ANHALT", DAUGHTER OF THE GERMAN PRINCE OF ANHALT-SERBST; LATER
"YEKATERINA/CATHERINE II""CATHERINE THE GREAT"; TSARINA/EMPRESS 1762-1796 
von Anchalt-Zerbst-Dornburg, Catharina II (XXXXXXXXX II) "the Great" XXXXXXX Empress and Autocrat of All the Russias/ (I68324)
 
154 "OF BAYREUTH" Hohenzollern, Sophie Magdalene Dronning af Danmark og Norge (I68256)
 
155 "OF BRAGANZA" de Braganza, Catherine Henrietta Queen consort of England, Scotland and I (I96694)
 
156 "OF BRANDENBURG" Hohenzollern, Anne Catherine Dronning af Danmark og Norge (I27250)
 
157 "OF BRANDENBURG" Hohenzollern, Anna Herzogin zu Schleswig-Holstein (I68459)
 
158 "OF BRANDENBURG" Hohenzollern, Dorothea Dronning af Danmark, Norge og Sverige (I96427)
 
159 "OF BRUNSWICK" Oldenburg, Louise Herzogin zu Sachsen-Hildburghausen (I68258)
 
160 "OF DENMARK" af Danmark og Norge, von Oldenburg, Jørgen(George) Prince Consort to the British monarch, D (I27247)
 
161 "OF DENMARK" Oldenburg, Anne Queen consort of Scotland, England and I (I36149)
 
162 "OF DENMARK" Oldenburg, Margaret Queen consort of Scotland (I96430)
 
163 "OF HESSE" Hessen-Kassel, Charlotte Amalie Dronning af Danmark og Norge (I36067)
 
164 "OF LUNEBURG" von Braunschweig-Lüneburg, Sophie Amalie Dronning til Danmark og Norge (I27241)
 
165 "OF MECKLENBURG" Dronning af Danmark og Norge, Louise af Mecklenburg-Güstrow født som Prinsesse af Gottorp (I48992)
 
166 "OF MODENA" d'Este, Mary Beatrice Eleanor Anne Margaret Isabel (I96746)
 
167 "OF NAPLES" de Borbón, Ferdinando Antonio Pascual Juan Nepomuceno Serafín Genaro Benedicto Re delle Due Sicilie (I96053)
 
168 "OF ORANGE"; OR "WILLEM"; PRINCE OF ORANGE; KG; STADTHOLDER OF THE NETHERLANDS van Nassau-Dillenburg, Willem (I96727)
 
169 "OF SAXE-EISENBERG"; MARRIED TWICE, LEAVING ONLY ONE DAUGHTER von Sachsen-Weimar, Christian Herzog zu Sachsen-Eisenberg (I96636)
 
170 "OF SAXE-HILDBURGHAUSEN" von Sachsen-Hildburghausen, Ernst Friedrich III Herzog (I96016)
 
171 "OF SAXE-HILDBURGHAUSEN" von Sachsen-Weimar, Ernst Herzog zu Sachsen-Hildburghausen (I96638)
 
172 "OF SAXE-ROMHILD" von Sachsen-Weimar, Heinrich Herzog zu Sachsen-Römhild (I96635)
 
173 "OF SCHLESWIG HOLSTEIN AUGUSTENBURG" of Schleswig-Holstein, Augusta Viktoria Friederike Luise Feodora Jenny Deutscher Kaiserin (I91976)
 
174 "OF SPAIN" of Spain, Maria Luísa Holy Roman Empress (I96049)
 
175 "OF SWEDEN" von Holstein-Gottorp, Gustav III Kung av Sverige (I68314)
 
176 "OF THE PALATINATE" von der Pfalz-Simmern, Elisabeth Charlotte 'Liselotte' Herzogin von Orléans (I96656)
 
177 "Optaget tilligemed sin Broder i den danske Adelsstand 1778 14/1 med Navnet Anker".
"Anker levede og døde i ugift Stand". 
Anker, Peter (I74498)
 
178 "Student fra Roskilde, foretog vidtloXftige Reiser i Tyskland, Frankrig og Nederlandene, immatriculeredes i Genf 1608, blev samme Aar Magister i Giessen og udgav flere naturphilosophiske Disputatser."

De fine blev rektor i HelsingoXr 1613. LaXrarverksamheten betraktade han emellertid endast som en oXvergaXng till praXsterlig verksamhet; naXr han 1614 mottog kallelse til praXst i Helsingborg, accepterade han utan tvekan. I ett testimonium publicum prisade KoXpenhamns universitet hans laXrargaXrning i hoXga toner.

Samma pliktkaXnsla och omsorg, som utmaXrkt honom som laXrare, praXglade hans gaXrning som praXst. Med sina foXrsamlingsbor och foXrmaXn stod han paX god fot. Att aXven kollegerna voro honom bevaXgna framgaXr daXrav, att de 1615 9/10 enhaXlligt valde honom till prost i Luggude och SoXdra Assbo haXrader.

SlaXkten de Fine:

En brabantsk slaXkt, vars namn med stoXrsta sannolikhet ursprungligen varit ven Enten efter det hollaXndska de Ent - ankan.

Omkring mitten av 1500-talet utvandrade en medlem av slaXkten, Arnoldus van Enten til Danmark -- sannolikt med anledning av religionsfoXrfoXljelserna i hemlandet. REdan 1556 finner man honom som medlem av hovkapellet aXtnjutande konunges gunst. "Kong Frederik den anden gav ham i Aaret 1567 et Hus i Laederstrade 'quit och frij mdy han liffstidh; og han kaldes da 'organist Arnoldun von Ende;'

Namnet utbyttes snart mot den latinska formen de Fine.

Arnoldus de Fine hade i sitt andra gifte -- med Barbara Hieronymusdatter Knopf, av tysk slaXkt -- bl. a. barn sonen Hans Arnoldsen de Fine. SlaXkten torde nu vara utdoXd utom moXjligen i Usa.

Vapen: En anka med gyllene foXtter.

(Detta vapen finnes anbragt paX altartavlan i Stillinge kyrka daXr Arnodus aXldste son blev praXst 1593; vid sidorna av skoXlden ser man sonens initialer. Detta faktum synes utgoXra ett saXkert bevis foXr antagandet, att namnet ursprungligen varit ven Enten och icke van Ende eller van den Eynde, som paX vissa haXll haXvdats. 
de Fine, Hans Arnoldsen Sogneprest (I35057)
 
179 "Svart-Lars" Larsen Henriksen Steitin, Lars (I21111)
 
180 "Svart-Lars" Larsen Henriksen Steitin, Lars (I21111)
 
181 "Svart-Ola" Johannesen, Ole Andreas (I28430)
 
182 "Svart-Ola" Johannesen, Ole Andreas (I28430)
 
183 "Søster til Geheimeraad og Oversecretair Matth. von Moths Frue." Aagaard, Maren Andersdatter (I53326)
 
184 "THE DAUPHIN" de Bourbon, Louis Ferdinand (I96059)
 
185 "The princess on Hjeltar". Acheleye, Sofie "Hjeltarprinsessa" (I68799)
 
186 # RESIDENCE: 1659, Bos. i Domsognet (Trh)
# OCCUPATION: Fogd Toten/Hadel./Valdres

Kilde Per Nermo 
Lund, Jacob Madsen (I70638)
 
187 'Gamle Maren' som hun ble kalt, satt med gården til 1746 da sønnene Hans og Hemming tok over hver sin halvpart. Hun døde på Ramberg i 1753. - Det var hun som fikk en rettsak for noe sladder om et stjålet liklaken. Se 'Hendingar'. Hundvad, Maren (I69156)
 
188 'Jon Tolleivson Norheim var født paX Norheim i Etne. Han e r nevnt den 29
oktober 1664 ; Jon tinglyser kjøpebrev fra O ve Bjelke m. flere til Helje
HaXkonson paX 2 pund smør i gaXrd en Skjold i Etne. Samtidig fremgaXr det at
han den 16. apri l 1664 har laXnt Torsten Svendson 75 riksdaler og faXtt
pan t i HaXland paX 1/2 laup, 4 1/2 mark smør og 1 tønne og 18 ma rk korn.
Han er nevnt i januar 1667 ; I jan 1667 har han be talt sin bror Johannes
paX Erøen 11 riksdaler for oppgjør p aX arv. Jon Tolleivson Norheim døde i
1667/68 paX Skjold i Et ne.' 
Norheim, Johannes Tolleivson (I65962)
 
189 'Presidenten i Fredrikshald Niels Hanssøn Meng ble født 160 4 i
Fredrikstad. Hans far Hans Pedersen skal ha vært en for muende borger
samme sted. Niels var først herredsskrive r i nordre Bohuslen, senere
fogd samme sted, saX vel som i I dd og Marker. Han var kongelig toller ved
Svinesund og oppo ver langs grensen helt til Østerdalen. I 1665 ble han
Halde ns første borgermester og fikk tittelen president. Gjenno m
ekteskap med Johanne Christensdtr (kilde: OUS GODS av Kar l Georg
Jacobsen) ble han eier av bl.a Dyne gaXrd (Dynekile n like sør for
Svinesund), gaXrden Eskeviken ved Halden, o g visstnok 72 andre gaXrder i
Smaalenene og i Bohuslen. Ha n bodde en tid paX Dyne, men gaXrden Eskeviken
skal ha vært h ans avlsgaXrd, selv om han visstnok aldri bodde der. Niels
M eng døde 1676 under Gyldenløvefeiden som han skulle ha delt att i.' 
Meng, Nils Hansen (I20657)
 
190 'Priviligert Handelsmand og Gjæstgiver i Eidet Sogndal.' Nitter, Jonas Henrikson (I36360)
 
191 'Priviligert Handelsmand paa Valaker i Solvorn.' Nitter, Christen Henriksson (I49604)
 
192 'Sjur laX mest alltid i sak med grannane paX Gatland og Fotland. Han var tiltala for overfall med staur og stokk o.l.' Se Gatland, Hosanger nr. 11. Det var skifte da Sjur døde i 1732. (HaXndskrevet manuskript av ostring, s 39) Nordås, Siur Michelsen (I87056)
 
193 ( I ) fra boken "De femten barna paX Ajer og deres efterkommere" Platou, Otto Michael (I72758)
 
194 (Ca 1585) Børve, Torbjørn Jonson (I58599)
 
195 (Dju. 5,SF) (Dju. 2,SF) Pedersen, Jens (I75385)
 
196 (DoXd 1646 Skogn? Schielderup, Jørgen Pedersen (I35366)
 
197 (FoXdd 1605, Mandal?) Schielderup, Jørgen Pedersen (I35366)
 
198 (from Glymme Ætti by Lars Kindem) Anders Lauritsson Heiberg was lord in Lyster, Sogn in 1617-1626. He lived on the For farm and was overlord of fifty estates in Sogn in 1621. In Dale church, Lyster, hangs a memorial with the year 1630 and shows him, his wife, three sons, and seven daughters. His brother, Søffren Lauritsson (born ca. 1575, d.1653), was lord in 1633-34 for Lyster, Lærdal, and Årdal. And in 1634-38 (and perhaps longer) in Sunnfjord. From Søffren and Anders stems the Heiberg family and side branches. Søffrens family is listed in "Sogn's History Times". Fuhr Heiberg, Anders Lauritzssøn (I49593)
 
199 (from Glymme Ætti by Lars Kindem) Anders Lauritsson Heiberg was lord in Lyster, Sogn in 1617-1626. He lived on the For farm and was overlord of fifty estates in Sogn in 1621. In Dale church, Lyster, hangs a memorial with the year 1630 and shows him, his wife, three sons, and seven daughters. His brother, Søffren Lauritsson (born ca. 1575, d.1653), was lord in 1633-34 for Lyster, Lærdal, and Årdal. And in 1634-38 (and perhaps longer) in Sunnfjord. From Søffren and Anders stems the Heiberg family and side branches. Søffrens family is listed in "Sogn's History Times". Fuhr Heiberg, Anders Lauritzssøn (I49593)
 
200 (Ham. 12,SF) (Gyl. 7,SF) Sivertsdatter, Berit (I86641)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 404» Neste»