Jon Jonssøn Packe

Mann Ca 1445 - 1534  (89 år)


Warning: Undefined array key "sortbydate" in /customers/4/1/6/fam-bo.no/httpd.www/getperson.php on line 224 Warning: Undefined array key "sortbydate" in /customers/4/1/6/fam-bo.no/httpd.www/getperson.php on line 500 Warning: Undefined array key "nosuggest" in /customers/4/1/6/fam-bo.no/httpd.www/genlib.php on line 525
Personlig informasjon    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn Jon Jonssøn Packe 
  Født Ca 1445  Tønsberg, Vestfold Find all individuals with events at this location 
  Kjønn Mann 
  Død 8 Jul 1534  Tønsberg, Vestfold, Norway Find all individuals with events at this location 
  Gravlagt 8 Jul 1534  Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location 
  Person ID I92687  My Family Genealogy
  Sist endret 16 Sep 2012 

  Familie Thale Packe, Hustru,   f. Ca 1480,   d. 4 Sep 1581 til Ca 1, Tønsberg, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Alder 101 år) 
  Gift Ca 1519  Viken, Akershus Find all individuals with events at this location 
  Barn 
   1. Marte Jonsdatter Packe,   f. Ca 1510, Tønsberg, Vestfold, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 15 Okt 1581, Tønsberg, Vestfold, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 71 år)
   2. Odd Jonssøn Bakken
   3. Borgar Jonssøn Bakka,   f. Bøen i Hovin Find all individuals with events at this location,   d. Bøen farm, Hovin, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location
   4. Juri Jonsdatter Bakka
   5. Mariett Jonsdatter Bakka
   6. Aashild Jonsdatter Bakka
  Sist endret 3 Jan 2022 
  Famile ID F29718  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Notater 
  • {geni:occupation} Lagmann i Viken/Oslo og Tønsberg/Tunsberg (fra 1507), Rådmann i Tønsberg, Lagmand i Tønsberg fra omkr. 1502-1507 til ca. 1533, Lagmann i Tønsberg, Rådmann 1480-1490, Lagmann 1507-1533

   {geni:about_me} Jon Jonssøn Packe var Lagmann i Tønsberg. Han giftet seg med Thale Paalsdatter, datter av Karin. Jon Jonssøn Packe ble født circa 1445. Han var sønn av Jon Haraldssøn Packe. Jon Jonssøn Packe døde den 8 juli 1534 i Tønsberg, Vestfold.

   Barn av Jon Jonssøn Packe og Thale Paalsdatter

   Marthe Jonsdatter Packe f. ca. 1510, d. 25 okt. 1581
   --------------------
   Thale

   Født 1480-årene3.

   Hustru Thale er IKKE identisk med den Thale Paalsdatter, der nevnes i DN. XII, 598. «Det hele bygger på en misforståelse med et ødelagt diplom. De som har lest diplomet har tolket feil.» (uofficielt fra Tore Vigerust ved adelsprojektet).

   Er muligvis datter af hustru Karins ekteskap med lagrettesmann Mattis Nielsson på Tufte i Gjerpen.4

   Nevnes som Jon Jonsson Packes enke i 1539, men har før 1543, ektet Søfren Jenssøn Ros som dengang kalles «Seffren scriffuer» og var borger i Skien.5

   Diplo. Norveg. II, 1130 (20. sept. 1539 i Oslo): Hustru Thalle, Lagmand Jon Pakkes Enke, i Tönsberg. skjöder til Hr. Truid Ulfstand for 400 Mark danske det Jordegods i Borgesyssel og paa Vestfold, som hun og Mand havde havt i brugeligt Pant af Hr. Knut Knutssön til Morland og siden kjöbt af Kronen. Hun afslutter dette sit »obnne breff« med at nevne de erlige og velbyrdige mænd, der har vidnet og vedhænt deres segl nederst på brevet, da hun »ickæ sielffue haffuer indsegll«.

   I et brev av 7. mars 1543 [DN IV, 1120] kunngjør lagmannen i Skien et forlik hvorved en Engelbrekt på Bjørntved (i Eidanger) på vegne av sin værmor og sin hustru samt sine barn og stebarn - disses navn oplyses dessverre ikke- overfor Søfren Jenssøn (Ros) stadfester en eldre kontrakt «som giort var i hosfru Tales stuffue i Tonsbiergh», hvorved han hadde opgitt sine fordringer mot «Oluff skeruen oc hans metarffinge» angående halvparten av Holm i Gjerpen og godkjent et i sin tid av «hostru Helge po Holm» utstedt tiendegavebrev på denne gård. Engelbrekt erkjente også å ha avstått sin - d.v.s. hustruens - odelsrett til 6 øresbol i Kolberg i Østfold (Onsø) til hustru Tale og Søfren og endelig å ha frafalt sine krav i anledning av en arv som Mattis på Tuft hadde oppebåret efter en Live Pedersdatter. Til gjengjeld skulde Engelbrekt ha 1 markebol i Søndre Bjørntvet foruten 14 lod sølv og 5 dyner. Forliket blev, heter det, inngått «met venners rad oc tesligeste at slecthen poo bode siidher schulle her effther som tiilforn var huer annen tiill velæ oc kerlighed och tiisyddermere oc beyre forligess oc haffue hielp oc trøst aff hin anden som begges theres forelder tiilforn i theres tiidt tilsammen haffde».   Gift 1° _____med

   Jon Jonsson Packe

   Død 8 jun. 15346.

   Søn af Jon Packe.

   Lagmand i Tønsberg fra omkr. 1502-1507 til ca. 1533.

   Blandt hans efterkommer nevnes borgermester i Tønsberg Anders Thurmann (død ca. 1647) som en mulighed.7

   I optegnelser af Tønsbergske Lagmand har lagmand Peder Andersøn, skrevet følgende tilføjelse i Kalendariet: VI. Idus Jun. Obitus Johannis Packe legiferii anno domini 1534.6

   Mulige brødre eller nært beslægtede til Jon Jonsson, kan være: Tormod Packe, der nævnes som rådmand i Tønsberg 1494 (DN V 967); Thorljot Packe, der nævnes [15]10 (DN X 302); Svein Packe "de Norwegia" ved Rostocks Universitet1504 (Norske Saml. Bd. 1, s. 81).

   Diplo. Norveg. II, 1039 (22. mai 1511 i Tønsberg): Knut Knutssön til Morland pantsætter forskjellige Gaarde i Bergs Sogn paa Brunlanes til Jon Jonssön (Pakke), Lagmand i Tönsberg, for et Laan af 150 Mark i danske Penge.

   Diplo. Norveg. II, 1052 (3. aug. 1515 i Tønsberg): Hr. Knut Knutssön til Morland pantsætter til Jon Pakke, Lagmand i Tönsberg, for 150 Mark danske 3 Gaarde i Borgesyssel, som skulle beholdes som Brugspant, indtil Gjælden betales.

   Diplo. Norveg. II, 1066 (3. juni 1520 i Oslo): Hans Mule, Hövedsmand paa Akershus, kundgjör, at da nogle Gaarde ikke ere mere værd end de ifölge fremlagte Pantebreve (uden Tvivl No. 1039 og 1052) ere pantsatte for til Jon Pakke, skal denne efter kongelig Befaling beholde Gaardene til evig Eie, hvorfor han betalte et forgyldt Sölvbæger af 100 Marks Værd.

   Den 5. aug. 1533 i Tønsberg bedvidner han et brev af Ottilia Ottesdatter og kalles da «lagman i forne Tonsberg».8

   På "Kongehyldningen" af 3. april 1508 (DN. III, 1043) har lagmand «Jon Packæ» vedhængt sit segl, men dette dokument er desværre bortkommen i Det danske Rigsarkiv. Ligeledes har han på et brev dat. 1527 (DN. V, 1054) vedhængtet segl, men dette brev er der ikke henvisninger til i registrene hvorfor det ikke er fundet på Det danske Rigsarkiv. Men på et brev dat. 2. marts 1507 (DN. IV, 1047), der endnu idag opbevares på Bergens museum, har lagmand Jon Jonssøn, vedhængt et segl, men det er desværre så utydeligt, at det kan være svært at afgøre om det et våben eller blot et bomærke.

   Kunngjør 2. mars 1507 sammen med byfogeden og en rådmann salget av Nordre Gautegård og kalles da lagmann. Den 3. april 1508 utsteder han sammen han sammen med rikets kansler Jon Paulsson og 17 andre geistlige og legmenn, deriblandt lagmennene i Oslo, Borgesyssel og Viken, efter opfordring av den utvalgte kong Christiern (2.), vidisse av riksrådets skrivelse til almuen i Skienssyssel av 3. juli 1449 angående Christiern 1.s arverett til Norge. Han kalles her Jon Packe, ellers oftest Jonsson. Den 22. mai 1511 pantsatte Knut Knutsson (Båt) til Moland, 4 gårder i Bergs sogn på Brunlanes, til ham for et lån på 150 mark i danske penger. Den 3. aug. 1515 har den samme Knut Knutsson atter lånt 150 mark danske penger av lagmannen og pantsatte herfor 3 gårder i Borgesyssel. Disse gårder fikk lagmannen senere (3. juni 1520) overdratt av kongen til «evig eiendom» mot å gi et forgylt sølvbeger og 100 marks verd i vederlag. Om Jon Jonssons virksomhet som lagmann har vi også en rekke diplomer. Han forretter lagmannstjeneste ennu i 1533, men er da en gammel mann og melder i brev til erkebiskop Olav Engebriktsson av 25. juli 1533 at han på grunn av alder og sykdom ikke kan komme til herredagen i Bud i Romsdalen. Knapt et år efter, den 8. juni 1534 døde han. Han er visstnok identisk med den Jon Jonsson, som i 1480- og 1490-årene nevnes som rådmann i Tønsberg, og regnedesvisstnok til lavadelen.   Gift 2° _____med

   Søfren Jenssøn Ros

   Skrev sig fra Horsens, og hadde i 1537 vært velbyrdig Peder Skrams foged i Skiens-syssel, og blev før 1549 borgermester i Skien, i hvilket embede han ennu forekommer i 1558. Nevnes 1561 som lagmann i Skien, men tituleres 1566 «borgemester i Schien nu i lagmands sted»

   Nevnt i Diplo. Norveg.: IV 823, 1120; VI 750; VII 796; VIII 735; X 734, 750 f.; XIII 731; XXI 972, 1019, 1069.

   Børn af Thale og Jon Jonsson Packe:   4.2. Marthe Jonsdatter, f. omkr. 1510, d. 1581

   5.2. Jon Pakke   http://www.nose.dk/Norge/holch.html

   --------------------

   Thale

   Født 1480-årene3.

   Hustru Thale er IKKE identisk med den Thale Paalsdatter, der nevnes i DN. XII, 598. «Det hele bygger på en misforståelse med et ødelagt diplom. De som har lest diplomet har tolket feil.» (uofficielt fra Tore Vigerust ved adelsprojektet).

   Er muligvis datter af hustru Karins ekteskap med lagrettesmann Mattis Nielsson på Tufte i Gjerpen.4

   Nevnes som Jon Jonsson Packes enke i 1539, men har før 1543, ektet Søfren Jenssøn Ros som dengang kalles «Seffren scriffuer» og var borger i Skien.5

   Diplo. Norveg. II, 1130 (20. sept. 1539 i Oslo): Hustru Thalle, Lagmand Jon Pakkes Enke, i Tönsberg. skjöder til Hr. Truid Ulfstand for 400 Mark danske det Jordegods i Borgesyssel og paa Vestfold, som hun og Mand havde havt i brugeligt Pant af Hr. Knut Knutssön til Morland og siden kjöbt af Kronen. Hun afslutter dette sit »obnne breff« med at nevne de erlige og velbyrdige mænd, der har vidnet og vedhænt deres segl nederst på brevet, da hun »ickæ sielffue haffuer indsegll«.

   I et brev av 7. mars 1543 [DN IV, 1120] kunngjør lagmannen i Skien et forlik hvorved en Engelbrekt på Bjørntved (i Eidanger) på vegne av sin værmor og sin hustru samt sine barn og stebarn - disses navn oplyses dessverre ikke- overfor Søfren Jenssøn (Ros) stadfester en eldre kontrakt «som giort var i hosfru Tales stuffue i Tonsbiergh», hvorved han hadde opgitt sine fordringer mot «Oluff skeruen oc hans metarffinge» angående halvparten av Holm i Gjerpen og godkjent et i sin tid av «hostru Helge po Holm» utstedt tiendegavebrev på denne gård. Engelbrekt erkjente også å ha avstått sin - d.v.s. hustruens - odelsrett til 6 øresbol i Kolberg i Østfold (Onsø) til hustru Tale og Søfren og endelig å ha frafalt sine krav i anledning av en arv som Mattis på Tuft hadde oppebåret efter en Live Pedersdatter. Til gjengjeld skulde Engelbrekt ha 1 markebol i Søndre Bjørntvet foruten 14 lod sølv og 5 dyner. Forliket blev, heter det, inngått «met venners rad oc tesligeste at slecthen poo bode siidher schulle her effther som tiilforn var huer annen tiill velæ oc kerlighed och tiisyddermere oc beyre forligess oc haffue hielp oc trøst aff hin anden som begges theres forelder tiilforn i theres tiidt tilsammen haffde».   Gift 1° _____med

   Jon Jonsson Packe

   Død 8 jun. 15346.

   Søn af Jon Packe.

   Lagmand i Tønsberg fra omkr. 1502-1507 til ca. 1533.

   Blandt hans efterkommer nevnes borgermester i Tønsberg Anders Thurmann (død ca. 1647) som en mulighed.7

   I optegnelser af Tønsbergske Lagmand har lagmand Peder Andersøn, skrevet følgende tilføjelse i Kalendariet: VI. Idus Jun. Obitus Johannis Packe legiferii anno domini 1534.6

   Mulige brødre eller nært beslægtede til Jon Jonsson, kan være: Tormod Packe, der nævnes som rådmand i Tønsberg 1494 (DN V 967); Thorljot Packe, der nævnes [15]10 (DN X 302); Svein Packe "de Norwegia" ved Rostocks Universitet1504 (Norske Saml. Bd. 1, s. 81).

   Diplo. Norveg. II, 1039 (22. mai 1511 i Tønsberg): Knut Knutssön til Morland pantsætter forskjellige Gaarde i Bergs Sogn paa Brunlanes til Jon Jonssön (Pakke), Lagmand i Tönsberg, for et Laan af 150 Mark i danske Penge.

   Diplo. Norveg. II, 1052 (3. aug. 1515 i Tønsberg): Hr. Knut Knutssön til Morland pantsætter til Jon Pakke, Lagmand i Tönsberg, for 150 Mark danske 3 Gaarde i Borgesyssel, som skulle beholdes som Brugspant, indtil Gjælden betales.

   Diplo. Norveg. II, 1066 (3. juni 1520 i Oslo): Hans Mule, Hövedsmand paa Akershus, kundgjör, at da nogle Gaarde ikke ere mere værd end de ifölge fremlagte Pantebreve (uden Tvivl No. 1039 og 1052) ere pantsatte for til Jon Pakke, skal denne efter kongelig Befaling beholde Gaardene til evig Eie, hvorfor han betalte et forgyldt Sölvbæger af 100 Marks Værd.

   Den 5. aug. 1533 i Tønsberg bedvidner han et brev af Ottilia Ottesdatter og kalles da «lagman i forne Tonsberg».8

   På "Kongehyldningen" af 3. april 1508 (DN. III, 1043) har lagmand «Jon Packæ» vedhængt sit segl, men dette dokument er desværre bortkommen i Det danske Rigsarkiv. Ligeledes har han på et brev dat. 1527 (DN. V, 1054) vedhængtet segl, men dette brev er der ikke henvisninger til i registrene hvorfor det ikke er fundet på Det danske Rigsarkiv. Men på et brev dat. 2. marts 1507 (DN. IV, 1047), der endnu idag opbevares på Bergens museum, har lagmand Jon Jonssøn, vedhængt et segl, men det er desværre så utydeligt, at det kan være svært at afgøre om det et våben eller blot et bomærke.

   Kunngjør 2. mars 1507 sammen med byfogeden og en rådmann salget av Nordre Gautegård og kalles da lagmann. Den 3. april 1508 utsteder han sammen han sammen med rikets kansler Jon Paulsson og 17 andre geistlige og legmenn, deriblandt lagmennene i Oslo, Borgesyssel og Viken, efter opfordring av den utvalgte kong Christiern (2.), vidisse av riksrådets skrivelse til almuen i Skienssyssel av 3. juli 1449 angående Christiern 1.s arverett til Norge. Han kalles her Jon Packe, ellers oftest Jonsson. Den 22. mai 1511 pantsatte Knut Knutsson (Båt) til Moland, 4 gårder i Bergs sogn på Brunlanes, til ham for et lån på 150 mark i danske penger. Den 3. aug. 1515 har den samme Knut Knutsson atter lånt 150 mark danske penger av lagmannen og pantsatte herfor 3 gårder i Borgesyssel. Disse gårder fikk lagmannen senere (3. juni 1520) overdratt av kongen til «evig eiendom» mot å gi et forgylt sølvbeger og 100 marks verd i vederlag. Om Jon Jonssons virksomhet som lagmann har vi også en rekke diplomer. Han forretter lagmannstjeneste ennu i 1533, men er da en gammel mann og melder i brev til erkebiskop Olav Engebriktsson av 25. juli 1533 at han på grunn av alder og sykdom ikke kan komme til herredagen i Bud i Romsdalen. Knapt et år efter, den 8. juni 1534 døde han. Han er visstnok identisk med den Jon Jonsson, som i 1480- og 1490-årene nevnes som rådmann i Tønsberg, og regnedesvisstnok til lavadelen.   Gift 2° _____med

   Søfren Jenssøn Ros

   Skrev sig fra Horsens, og hadde i 1537 vært velbyrdig Peder Skrams foged i Skiens-syssel, og blev før 1549 borgermester i Skien, i hvilket embede han ennu forekommer i 1558. Nevnes 1561 som lagmann i Skien, men tituleres 1566 «borgemester i Schien nu i lagmands sted»

   Nevnt i Diplo. Norveg.: IV 823, 1120; VI 750; VII 796; VIII 735; X 734, 750 f.; XIII 731; XXI 972, 1019, 1069.

   Børn af Thale og Jon Jonsson Packe:   4.2. Marthe Jonsdatter, f. omkr. 1510, d. 1581

   5.2. Jon Pakke   http://www.nose.dk/Norge/holch.html

   --------------------

   Thale

   Født 1480-årene3.

   Hustru Thale er IKKE identisk med den Thale Paalsdatter, der nevnes i DN. XII, 598. «Det hele bygger på en misforståelse med et ødelagt diplom. De som har lest diplomet har tolket feil.» (uofficielt fra Tore Vigerust ved adelsprojektet).

   Er muligvis datter af hustru Karins ekteskap med lagrettesmann Mattis Nielsson på Tufte i Gjerpen.4

   Nevnes som Jon Jonsson Packes enke i 1539, men har før 1543, ektet Søfren Jenssøn Ros som dengang kalles «Seffren scriffuer» og var borger i Skien.5

   Diplo. Norveg. II, 1130 (20. sept. 1539 i Oslo): Hustru Thalle, Lagmand Jon Pakkes Enke, i Tönsberg. skjöder til Hr. Truid Ulfstand for 400 Mark danske det Jordegods i Borgesyssel og paa Vestfold, som hun og Mand havde havt i brugeligt Pant af Hr. Knut Knutssön til Morland og siden kjöbt af Kronen. Hun afslutter dette sit »obnne breff« med at nevne de erlige og velbyrdige mænd, der har vidnet og vedhænt deres segl nederst på brevet, da hun »ickæ sielffue haffuer indsegll«.

   I et brev av 7. mars 1543 [DN IV, 1120] kunngjør lagmannen i Skien et forlik hvorved en Engelbrekt på Bjørntved (i Eidanger) på vegne av sin værmor og sin hustru samt sine barn og stebarn - disses navn oplyses dessverre ikke- overfor Søfren Jenssøn (Ros) stadfester en eldre kontrakt «som giort var i hosfru Tales stuffue i Tonsbiergh», hvorved han hadde opgitt sine fordringer mot «Oluff skeruen oc hans metarffinge» angående halvparten av Holm i Gjerpen og godkjent et i sin tid av «hostru Helge po Holm» utstedt tiendegavebrev på denne gård. Engelbrekt erkjente også å ha avstått sin - d.v.s. hustruens - odelsrett til 6 øresbol i Kolberg i Østfold (Onsø) til hustru Tale og Søfren og endelig å ha frafalt sine krav i anledning av en arv som Mattis på Tuft hadde oppebåret efter en Live Pedersdatter. Til gjengjeld skulde Engelbrekt ha 1 markebol i Søndre Bjørntvet foruten 14 lod sølv og 5 dyner. Forliket blev, heter det, inngått «met venners rad oc tesligeste at slecthen poo bode siidher schulle her effther som tiilforn var huer annen tiill velæ oc kerlighed och tiisyddermere oc beyre forligess oc haffue hielp oc trøst aff hin anden som begges theres forelder tiilforn i theres tiidt tilsammen haffde».   Gift 1° _____med

   Jon Jonsson Packe

   Død 8 jun. 15346.

   Søn af Jon Packe.

   Lagmand i Tønsberg fra omkr. 1502-1507 til ca. 1533.

   Blandt hans efterkommer nevnes borgermester i Tønsberg Anders Thurmann (død ca. 1647) som en mulighed.7

   I optegnelser af Tønsbergske Lagmand har lagmand Peder Andersøn, skrevet følgende tilføjelse i Kalendariet: VI. Idus Jun. Obitus Johannis Packe legiferii anno domini 1534.6

   Mulige brødre eller nært beslægtede til Jon Jonsson, kan være: Tormod Packe, der nævnes som rådmand i Tønsberg 1494 (DN V 967); Thorljot Packe, der nævnes [15]10 (DN X 302); Svein Packe "de Norwegia" ved Rostocks Universitet1504 (Norske Saml. Bd. 1, s. 81).

   Diplo. Norveg. II, 1039 (22. mai 1511 i Tønsberg): Knut Knutssön til Morland pantsætter forskjellige Gaarde i Bergs Sogn paa Brunlanes til Jon Jonssön (Pakke), Lagmand i Tönsberg, for et Laan af 150 Mark i danske Penge.

   Diplo. Norveg. II, 1052 (3. aug. 1515 i Tønsberg): Hr. Knut Knutssön til Morland pantsætter til Jon Pakke, Lagmand i Tönsberg, for 150 Mark danske 3 Gaarde i Borgesyssel, som skulle beholdes som Brugspant, indtil Gjælden betales.

   Diplo. Norveg. II, 1066 (3. juni 1520 i Oslo): Hans Mule, Hövedsmand paa Akershus, kundgjör, at da nogle Gaarde ikke ere mere værd end de ifölge fremlagte Pantebreve (uden Tvivl No. 1039 og 1052) ere pantsatte for til Jon Pakke, skal denne efter kongelig Befaling beholde Gaardene til evig Eie, hvorfor han betalte et forgyldt Sölvbæger af 100 Marks Værd.

   Den 5. aug. 1533 i Tønsberg bedvidner han et brev af Ottilia Ottesdatter og kalles da «lagman i forne Tonsberg».8

   På "Kongehyldningen" af 3. april 1508 (DN. III, 1043) har lagmand «Jon Packæ» vedhængt sit segl, men dette dokument er desværre bortkommen i Det danske Rigsarkiv. Ligeledes har han på et brev dat. 1527 (DN. V, 1054) vedhængtet segl, men dette brev er der ikke henvisninger til i registrene hvorfor det ikke er fundet på Det danske Rigsarkiv. Men på et brev dat. 2. marts 1507 (DN. IV, 1047), der endnu idag opbevares på Bergens museum, har lagmand Jon Jonssøn, vedhængt et segl, men det er desværre så utydeligt, at det kan være svært at afgøre om det et våben eller blot et bomærke.

   Kunngjør 2. mars 1507 sammen med byfogeden og en rådmann salget av Nordre Gautegård og kalles da lagmann. Den 3. april 1508 utsteder han sammen han sammen med rikets kansler Jon Paulsson og 17 andre geistlige og legmenn, deriblandt lagmennene i Oslo, Borgesyssel og Viken, efter opfordring av den utvalgte kong Christiern (2.), vidisse av riksrådets skrivelse til almuen i Skienssyssel av 3. juli 1449 angående Christiern 1.s arverett til Norge. Han kalles her Jon Packe, ellers oftest Jonsson. Den 22. mai 1511 pantsatte Knut Knutsson (Båt) til Moland, 4 gårder i Bergs sogn på Brunlanes, til ham for et lån på 150 mark i danske penger. Den 3. aug. 1515 har den samme Knut Knutsson atter lånt 150 mark danske penger av lagmannen og pantsatte herfor 3 gårder i Borgesyssel. Disse gårder fikk lagmannen senere (3. juni 1520) overdratt av kongen til «evig eiendom» mot å gi et forgylt sølvbeger og 100 marks verd i vederlag. Om Jon Jonssons virksomhet som lagmann har vi også en rekke diplomer. Han forretter lagmannstjeneste ennu i 1533, men er da en gammel mann og melder i brev til erkebiskop Olav Engebriktsson av 25. juli 1533 at han på grunn av alder og sykdom ikke kan komme til herredagen i Bud i Romsdalen. Knapt et år efter, den 8. juni 1534 døde han. Han er visstnok identisk med den Jon Jonsson, som i 1480- og 1490-årene nevnes som rådmann i Tønsberg, og regnedesvisstnok til lavadelen.   Gift 2° _____med

   Søfren Jenssøn Ros

   Skrev sig fra Horsens, og hadde i 1537 vært velbyrdig Peder Skrams foged i Skiens-syssel, og blev før 1549 borgermester i Skien, i hvilket embede han ennu forekommer i 1558. Nevnes 1561 som lagmann i Skien, men tituleres 1566 «borgemester i Schien nu i lagmands sted»

   Nevnt i Diplo. Norveg.: IV 823, 1120; VI 750; VII 796; VIII 735; X 734, 750 f.; XIII 731; XXI 972, 1019, 1069.

   Børn af Thale og Jon Jonsson Packe:   4.2. Marthe Jonsdatter, f. omkr. 1510, d. 1581

   5.2. Jon Pakke   http://www.nose.dk/Norge/holch.html
  • * RESIDENCE: Lagm. i Tunsberg fra 1507
   * OCCUPATION: Lagmann i Viken/Tønsberg
   * BIRTH: ABT 1480, (usikre foreldre)
   * DEATH: 8 Jun 1534
  • RaXdmann i Tønsberg1585-94
  • Rådmann i Tønsberg 1456-1534 (Dip.No. 11-1130). Nermo sier:
   # RESIDENCE: Lagm. i Tunsberg fra 1507
   # OCCUPATION: Lagmann i Viken/Tønsberg