Tyge Mogensen Krabbe, af Østergaard

Mann Ca 1474 - 1541  (67 år)


Warning: Undefined array key "sortbydate" in /customers/4/1/6/fam-bo.no/httpd.www/getperson.php on line 224 Warning: Undefined array key "sortbydate" in /customers/4/1/6/fam-bo.no/httpd.www/getperson.php on line 500 Warning: Undefined array key "nosuggest" in /customers/4/1/6/fam-bo.no/httpd.www/genlib.php on line 525
Personlig informasjon    |    Media    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn Tyge Mogensen Krabbe 
  Suffiks af Østergaard 
  Født Ca 1474  Bustrup Find all individuals with events at this location 
  Kjønn Mann 
  Død 23 Jun 1541  Vegholm, Sweden Find all individuals with events at this location 
  Person ID I98060  My Family Genealogy
  Sist endret 16 Sep 2012 

  Familie Anne Nielsdatter Rosenkrantz,   f. Ca 1495, Bjornholm Find all individuals with events at this location,   d. 22 Apr 1550  (Alder 55 år) 
  Barn 
   1. Anne Thygesdatter Krabbe,   f. Ca 1474,   d. 23 Jun 1541  (Alder 67 år)
   2. Erik Tygesen Krabbe af Østergaard,   f. 9 Aug 1510,   d. 6 Jan 1564, Aastrup Find all individuals with events at this location  (Alder 53 år)
   3. Margrethe Tygesdatter Krabbe, af Østergaard,   f. 1 Feb 1512,   d. Ca 1585  (Alder 72 år)
   4. Mogens Krabbe af Østergård, til Vegholm, Skillinge, Bøgsted og Bjø,   f. 6 Feb 1513, Helsingborg, Malmøhus, Sverige Find all individuals with events at this location,   d. 28 Jul 1564  (Alder 51 år)
   5. Elsebet Tygesdatter Krabbe af Østergaard, til Skedal,   f. 12 Apr 1514, Helsingborg Slot Find all individuals with events at this location,   d. 8 Mar 1578, Laholm, Halland, Sweden Find all individuals with events at this location  (Alder 63 år)
   6. Olive Thygesdatter Krabbe,   f. 27 Sep 1517,   d. Ca 1563  (Alder 45 år)
   7. Gertrud Thygesdatter Krabbe,   f. Ca 1519,   d. Ca 1602  (Alder 83 år)
   8. Vibeke Tygesdatter Krabbe,   f. 8 Sep 1521
   9. Niels Thygesen Krabbe, Sogneprest,   f. Ca 1530,   d. 28 Des 1564, Løten, Hedmark, Norge Find all individuals with events at this location  (Alder 34 år)
  Sist endret 22 Aug 2022 
  Famile ID F31406  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Bilder
  http://photos.geni.com/p12/fd/bd/9d/a9/5344483874559bb8/tyge_mogensen_krabbe_af_stergaard__large.jpg
  http://photos.geni.com/p12/fd/bd/9d/a9/5344483874559bb8/tyge_mogensen_krabbe_af_stergaard__large.jpg
  http://photos.geni.com/p13/b5/ff/47/41/5344483973ed3efe/coatofarms-krabbe_af_20_oestergaard_large.jpg
  http://photos.geni.com/p13/b5/ff/47/41/5344483973ed3efe/coatofarms-krabbe_af_20_oestergaard_large.jpg
  http://photos.geni.com/p13/2c/21/38/25/5344483973ed3ef4/tyge_krabbe_anne_rosenkrantz_large.jpg
  http://photos.geni.com/p13/2c/21/38/25/5344483973ed3ef4/tyge_krabbe_anne_rosenkrantz_large.jpg
  http://photos.geni.com/p13/4d/ed/f6/09/53444838a2667852/coatofarms-krabbe_af_20_oestergaard_large.jpg
  http://photos.geni.com/p13/4d/ed/f6/09/53444838a2667852/coatofarms-krabbe_af_20_oestergaard_large.jpg
  http://photos.geni.com/p12/34/7a/94/88/5344483874559bba/coatofarms-Krabbe_af_20_Oestergaard_large.jpg
  http://photos.geni.com/p12/34/7a/94/88/5344483874559bba/coatofarms-Krabbe_af_20_Oestergaard_large.jpg
  http://photos.geni.com/p8/1177/1582/53444837822180a3/Vegeholm_large.jpg
  http://photos.geni.com/p8/1177/1582/53444837822180a3/Vegeholm_large.jpg
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000010871479224
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000010871479224
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000015159607038
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000015159607038
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000015159607028
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000015159607028
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000011644336210
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000011644336210
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000010871479226
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000010871479226
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000006807978147
  http://www.geni.com/photo/view?photo_id=6000000006807978147

 • Notater 
  • {geni:occupation} Dansk riksmarsk

   {geni:about_me} http://familytreemaker.genealogy.com/users/l/i/l/Anders-A-Liland/WEBSITE-0001/UHP-1021.html

   B.Brox: Kan ikke se noen sønn som heter Nils her: http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I202&tree=2
   --------------------
   Stamfaderen, Niels Mikkelsen, omtalt 1336, var sikkert farfader til Erik Jensen Krabbe (død 1376), der 1362 blev viet til biskop i Odense af paven, og til hr. Niels Mikkelsen Krabbe til Nærum og Østergård, som var fader til biskop i Trondhjem Johan Krabbe og til Morten Krabbe til Østergård (død 1483). En af sidstnævntes sønner, Glob Krabbe til Østergård, var fader til rigsråden Iver Krabbe til Østergård (død 1561), der efterhånden sad som lensmand på Københavns Slot, Krogen og Koldinghus, og som byggede en anselig hovedbygning på Skovshoved ved Skive, der nu fik navnet Krabbesholm. En anden af Morten Krabbes sønner, Mikkel Krabbe til Vesløsegård, var oldefader til rigsråden hr. Gregers Krabbe til Torstedlund (1594-1655), der ofte benyttedes i diplomatiske sendelser, og som 1651 blev statholder i Norge. Hans søn, oberst for Hestgarden, generalmajor og hvid ridder Niels Krabbe til Hevringholm (1650-1708), enbrav og retskaffen mand, hørte til Christian V's nærmeste kreds, ligesom hans tyskfødte frue var overhofmesterinde hos dronning Charlotte Amalie. En tredje søn af Morten Krabbe, Niels Krabbe til Tandrup og Torp, var fader til magister Morten Krabbe (død 1542), der 1532 blev norsk kansler og 3 år senere deltog virksomt i Christian III's valg til Norges konge. En fjerde søn af Morten Krabbe, Mogens Krabbe til Bustrup i Salling, var fader, til den navnkundige hr. Tyge Krabbe (1474-1541). Denne var allerede 12 år gammel som »Smaadreng« hos kong Hans og passede senere kongens hunde. Han nævnes 1503 som ridder og forlenedes ca. 1507 med Helsingborg Slot, hvortil han derpå var knyttet næsten hele sit liv. Som befalingsmand i Skåne tilføjede han 1510 den svenske hærfører Aake Hansson Thott et stort nederlag ved »Fantehullet« i nærheden af grænsen. Kort efter optoges han i Rigsrådet. Senere opstod bittert fjendskabmellem ham og Christian II, der fratog ham Helsingborg. Tyge Krabbe blev en ivrig deltager i opstanden mod kongen. Straks efter Frederik I's hylding udnævntes han til rigsmarsk og fik Helsingborg tilbage. Han udfoldede nu en omfattende virksomhed og kan navnlig fremhæves som det konservative, katolsksindede rigsråds hovedfører. Efter 1524-25 at have dæmpet bondeopstanden i Skåne, hvor almuen gav ham øgenavnet »Tyge Badspyd«, slog han sidstnævnte år Søren Norby ved Lund og Bunketofte Lund og ledede så forfølgelsen mod kong Christians tilhængere. Han havde 1531 hovedskylden for, at kongens lejde blev brudt og for, at denne blev sat i forvaring på Sønderborg Slot. Hans forfølgelser mod de lutherske i Skåne bidrog til Grevefejdens udbrud 1534. Han forsøgte at samle den Skånske adel, men sluttede sig snart til grev Christoffer. Midt under slaget ved Helsingborg 1535 lod han imidlertid Kernens kanoner beskyde Lybækkerne i ryggen og bidrog derved til deres fuldstændige nederlag. Selv kastede han sig i Christian III's arme, men fra nu af var hans magt forbi, om han end tillige med Axel Brahe en kort tid var statholder i Skåne. Foruden hansædle og gudsfrygtige datter Elsebe Krabbe (1514-1578), søhelten Peder Skrams modige hustru, kendt som forfatterinde af historiske arbejder, genealogiske optegnelser og salmer, skal blandt hans sønner nævnes rigsråden hr. Erik Krabbe til Bustrup og Åstrup (1510-1564) og Mogens Krabbe til Vegholm (1513-1564).
  • * OCCUPATION: Rigsraad. Riksmarsk. Lehnsmand på Helsingborg Sl.
   * BIRTH: 1474, Bustrup, Ramsing, Viborg
   * DEATH: 23 Jun 1541, Vegholm
   * BURIAL: Strøvelstorp

   Kilde Per Nermo
  • Var 12 Xr gammel smXdreng hos kong Hans og deltog i dennes togt mod Iver Axelsen Thott og fik senere kongens hunde at passe. Fulgte 1495 kongen til rigsm°det i Kalmar og 1497 til Sverigestoget og deltog i slaget ved R°debro. Var 1501 lensmand pX K°benhavns slot .


   I 1503 ridder. Deltog i de f°lgende Xr i krigstogene i Sverige. Blev i 1507 forlenet med Helsingborg slot. Samlede 1510 den skXnske adel mod Xke Hansson Thott's svenske rytterstyrke o g t ilf°jede ham ved Fantehullet et nederlag.Kort efter udnµvnt til rigsrXd. Deltog 1512 i et rigsrXdsm°de i Halmstad og fredsm°det i Malm°. Var ved krigens udbrud med Sverige 1518 betroet med hµrens proviantering. Fik 1520 pant i Helsingborg mod et lXn til kongen , som fratog ham det samme Xr. Trak sig derefter krµnket tilbage til Bustrup og var en af hovedmµndene i rejsningen mod kong Christian II . Blev 26. marts 1523, ved kong Frederik I.' s hyldning, udnµvnt til rigsmarsk og fik kort efter Helsingborg tilbage .


   Var fra nu af det katolske rigsrXdspartis hovedf°rer. Dµmpede 1524-25 bondeopstande i SkXne og slog b°nderne ved Lund (28. april 1525) og Bunketoftelund. Kµmpede 1526 sejrrigt i Bleking mod S°ren Norbys folk. Tog i 1531 i K°benhavn del i forhandlingerne om den fangne kong Christian II.'s skµbne og var en af de fire danske rigsrXder, over for hvem kong Frederik I. mXtte forpligte sig til at holde kongen fangen pX livstid.


   Tilsvor grev Christopher af Oldenburg ved dennes landing 1534 troskab pX kong Christians vegne og sad som grevens h°vedsmand pX Helsingborg slot, hvorfra han bidrog til Lybekkernes nederlag 15 . januar 1535. Blev under kong Christian III. statsholder i SkXne, men fjernedes kort efter i unXde. Beholdt eller fik efter K°benhavns overgivelse i juli1536 titlen som rigs marsk tilbage, men mXtte afstX Helsingborg slot til sin svigers°n, Peder Skram. Deltog endnu i spidsen for den skXnske adel iforliget 1539 med J°rgen Kok.